LV | EN | RU

Par Artūru Šneideru

Mag.iur. A. Šneiders kopš 1998.gada strādājis Finanšu ministrijā Muitas likumdošanas departamentā, Nodokļu politikas departamentā un Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās muitas pārvaldes Juridiskajā daļā. Kā nodaļas vadītāja vietnieks piedalījies normatīvo aktu izstrādē un visā Latvijas Republikas normatīvo aktu saskaņošanas ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem procesā. Kopš 2005.gada tiesību zinātņu pedagogs augstskolā. Ir vairāku publikāciju autors.

Boardroom by SJL

Kvalifikācija

Mag.iur. A.Šneiders kopš 1998.gada strādājis Finanšu ministrijā Muitas likumdošanas departamentā, Nodokļu politikas departamentā un Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās muitas pārvaldes Juridiskajā daļā. Kā nodaļas vadītāja vietnieks piedalījies normatīvo aktu izstrādē un visā Latvijas Republikas normatīvo aktu saskaņošanas ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem procesā, kā arī vadījis seminārus komersantiem par izmaiņām normatīvajos aktos pēc pievienošanās Eiropas Savienībai.

Kopš 2005.gada tiesību zinātņu pedagogs augstskolā, darbojas augstskolas Senātā. Dažādu publikāciju par muitas un nodokļu jautājumiem autors nozares žurnālos.

Kopš 2007.gada individuālais komersants.

2008.-2009.gadā kā puses pārstāvis piedalījies Latvijā pirmajos prejudiciāla nolēmuma procesos Eiropas Kopienu Tiesā.

Kopš 2009.gada sniedz valsts nodrošinātu juridisko palīdzību Rīgas pilsētas un rajona teritorijā, Tukuma rajona tiesā, Jelgavas tiesā, Valmieras rajona tiesā, Zemgales apgabaltiesā, Vidzemes apgabaltiesā, Administratīvajās rajona tiesās, Jelgavas tiesu namā un Valmieras tiesu namā, sniedz konsultāciju brīvības atņemšanas iestādēs Rīgas pilsētas teritorijā.Juridiskie pakalpojumi

 • Konsultācijas Eiropas Savienības tiesību jautājumos
 • Konsultācijas muitas tiesību un nodokļu tiesību jautājumos
 • Konsultācijas atzītā komersanta statusa iegūšanai
 • Konsultācijas par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu
 • Konsultācijas saistošās izziņas par tarifu un saistošās izziņas par izcelsmi saņemšanai
 • Sūdzības sagatavošana Eiropas Komisijai par ES normatīvo aktu pārkāpumu
 • Komersantu pārstāvība administratīvajā procesā Valsts ieņēmumu dienesta iestādēs
 • Komersantu pārstāvība Latvijas Republikas tiesu iestādēs
 • Komersantu pārstāvība Eiropas Kopienu Tiesā prejudiciāla nolēmuma lietās
 • Dokumentu sagatavošana iesniegšanai VID iestādēs, Latvijas Republikas tiesās un Eiropas Kopienu Tiesā prejudiciāla nolēmuma procedūrā
 • Komersantu juridiskā apkalpošana
 • Juridiskās konsultācijas fiziskām personām